The best interface is no interface

The best interface is no interface

The best interface is no interface
Golden Krishna
Pearson Education (Us)

Onze liefdesrelatie met ‘digital interface’ wordt steeds hechter. We hebben het omarmd in de huiskamer, de slaapkamer en steeds vaker ook in de badkamer.

Ons leven bestaat tegenwoordig alleen nog maar uit schermen. De meeste mensen besteden tegenwoordig meer dan acht uur per dag staren naar een scherm, en een aantal technologische vernieuwers hopen om nog meer tijd van je te kunnen krijgen. Waar heb jij tegenwoordig allemaal een scherm? In ja zak, in de auto, om je pols? En misschien in de toekomst wel op je gezicht!

Gemiddelde smartphone-gebruikers controleren hun telefoons 150 keer per dag, het reageren op de verslavende drukte van Facebook of e-mail of Twitter. Ben je ziek? Er is een app voor! Moet je bidden? Er is een app voor! Dood? Nou, er is een app voor dat ook! En de meeste apps zijn opzettelijk verslavende afleidingen van bijvoorbeeld familie, vrienden, slaap, werk en studie.

Er is een betere manier. In dit boek laat Golden Krishna zien hoe wij een technologisch geavanceerde wereld kunnen bouwen zonder digitale interfaces. In zijn inzichtelijke, rauwe, en vaak hilarische kritiek, onthult Golden fascinerende manieren om te denken zonder de schermen met behulp van drie principes die leiden tot meer zinvolle innovatie. The best interface is no interface!

Bestel dit boek nu op Bol.com 

Of bespaar een boom en bestel het e-book!

Samenvatting Bol.com
Our love affair with the digital interface is out of control. We’ve embraced it in the boardroom, the bedroom, and the bathroom. Screens have taken over our lives. Most people spend over eight hours a day staring at a screen, and some technological innovators are hoping to grab even more of your eyeball time. You have screens in your pocket, in your car, on your appliances, and maybe even on your face. Average smartphone users check their phones 150 times a day, responding to the addictive buzz of Facebook or emails or Twitter. Are you sick? There’s an app for that! Need to pray? There’s an app for that! Dead? Well, there’s an app for that, too! And most apps are intentionally addictive distractions that end up taking our attention away from things like family, friends, sleep, and oncoming traffic. There’s a better way. In this book, innovator Golden Krishna challenges our world of nagging, screen-based bondage, and shows how we can build a technologically advanced world without digital interfaces. In his insightful, raw, and often hilarious criticism, Golden reveals fascinating ways to think beyond screens using three principles that lead to more meaningful innovation. Whether you’re working in technology, or just wary of a gadget-filled future, you’ll be enlighted and entertained while discovering that the best interface is no interface.